انتصاب جناب آقای شاهرخ ظهیری به سمت مشاور عالی اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

انتصاب جناب آقای شاهرخ ظهیری به سمت مشاور عالی اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه