تماس با ما

اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

نشانی: تهران،خیابان طالقانی، شماره 175، ساختمان شمالی

کدپستی 1583648499

فاكس: 88345817

تلفن مستقيم: 88848010

تلفن اتاق ايران: 85732222 (داخلی 1276)

پست الکترونیکی: info@irjcc.ir

نام و نام خانوادگی (*)
این فیلد الزامی می باشد.
ایمیل (*)
این فیلد الزامی می باشد.
موضوع پیام (*)
این فیلد الزامی می باشد.
متن پیام (*)
این فیلد الزامی می باشد.