برگزاری اولین دور رایزنی های حقوقی ایران و روسیه

برگزاری اولین دور رایزنی های حقوقی ایران و روسیه

اولین دور رایزنی حقوقی بین مدیران کل حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور عباس باقرپور اردکانی مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوگنی زاگاینوف مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه با هدف گسترش و تعمیق مناسبات فیمابین، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ در مسکو برگزار شد.
در جریان این رایزنی ها، دو طرف مسائل مختلف حقوقی - بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و ضمن تاکید بر مواضع حقوقی مشترک دو کشور در خصوص مسائل بین المللی و ضرورت تقویت رویکرد کشورهای در حال توسعه در این مسیر، هم چنین پیرامون برخی موضوعات از جمله شناسایی و گسترش همکاری های دو و چندجانبه حقوقی در حوزه های مختلف و راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم های یکجانبه تبادل نظر کرده و ایده های کاربردی در این مسیر را مورد بررسی قرار دادند.
طرفین هم چنین بر استمرار منظم رایزنی های حقوقی بین دو کشور و انجام دور بعدی آن در سال آینده در تهران توافق کردند