اعضای جدید هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه انتخاب شدند

اعضای جدید هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در نشست مجمع عمومی این اتاق انتخاب شدند.

تأکید بر همکاری ایران بااعضای جدید هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه انتخاب شدند

مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه 1397 در محل اتاق ایران برگزار شد. در این نشست که 193 نفر از اعضای دارای حق‌رای حضور داشتند، اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند.
در این نشست که به ریاست مجیدرضا حریری برگزار شد، گزارش عملکرد هیات مدیره قرائت و مورد تایید قرار گرفت. همچنین گزارش خزانه دار قرائت شد و توسط بازرس تایید و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه اطلاعات نیز جهت چاپ آگهی های اتاق مشترک مورد تصویب قرار گرفت.
فاطمه مقیمی، هادی تیزهوش تابان، کامبیز میرکریمی، کاوه زرگران، محمدصادق نیکزاد، غلامرضا عشریه، محسن امینی، روشنعلی یکتا و عبداله مهاجر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و اسداله عسگراولادی و علیرضا شمس فرد به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین پرهام رضایی  به عنوان بازرس اصلی و یعقوب استیلاف به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

تأکید بر همکاری ایران بااعضای جدید هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه انتخاب شدند

تأکید بر همکاری ایران بااعضای جدید هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه انتخاب شدند