انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک در بیست و هشتمین نشست

اعضای جدید هیات رئیسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه انتخاب شدند

election-shipping-commission-twenty-eighth-meeting

بیست و هشتمین نشست کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در سال 1397 مورخ بیستم تیر ماه 1397 در سالن جلسات ساختمان شمالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور 20نفر از اعضاء این اتاق مشترک برگزار گردید و اعضاء جدید هیات رئیسه به مدت سه سال انتخاب شدند.

نتیجه انتخابات کمیسیون با توجه به تعداد آراء به شرح ذیل می باشد:

1-سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی رئیس کمیسیون
2-جناب آقای مصطفی اقدم (با 15 رای) به سمت: نایب رئیس
3- جناب آقای رضا ایلاتی (با 13 رای) به سمت: دبیر کمیسیون

مصوبات جلسه:

1)    نتیجه انتخابات کمیسیون با توجه به تعداد آراء متخذه به شرح ذیل: سرکار خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی رئیس کمیسیون، جناب آقای مصطفی اقدم (با 15 رای) به سمت: نایب رئیس و جناب آقای رضا ایلاتی (با 13 رای) به سمت: دبیر کمیسیون
2)    مقرر گردید آئین نامه کمیسیون ها در اختیار نائب رئیس و دبیر کمیسیون قرار داده شود.
3)    برگزاری جلسات کمیسیون به صورت ماهیانه
4)    از اعضاء درخواست شود مشکلات و موانع موجود در بحث حمل و نقل و لجستیک را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق ارسال فرمایند.
5)    کلیه هماهنگی ها و انجام امور دبیرخانه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک توسط سرکار خانم نعیمه اسماعیلی دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با همکاری دبیر کمیسیون انجام گردد.