خدمات اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به اعضاء

  1. اعزام هیأت های بازرگانی و اقتصادی به روسیه
  2. دعوت از اعضاء جهت آشنایی با هیأت های تجاری  روس
  3. مشارکت دادن اعضاء در نمایشگاه هایی که اتاق برگزار می کند
  4. معرفی به سفارت روسیه جهت اخذ روادید تجاری در صورت داشتن شرایط لازم
  5. دعوت از اعضاء علاقمند به شرکت در کمیسیون های اتاق:

الف) کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی و غلات
ب) کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
ج)کمیسیون حقوقی و داوری
د) کمیسیون فاینانس و بانکی